Omgevingsvergunning Antwerp Airport

U kunt alle informatie met betrekking tot de aanvraag van onze omgevingsvergunning vinden op de speciaal daarvoor gecreëerde website www.omgevingsvergunningluchthavenantwerpen.be.


In het kader van het openbaar onderzoek organiseert LEM Antwerpen, samen met Stad Antwerpen, Stad Mortsel en de gemeente Borsbeek op donderdag 29 februari een digitale infosessie. Experten geven toelichting en beantwoorden vragen over de vergunning en het milieueffectrapport. 

In juni heeft LEM Antwerpen een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning voor het uitbaten van de luchthaven. De huidige vergunning loopt af in juni 2024. 

De hernieuwingsaanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt 30 dagen vanaf donderdag 22 februari 2024. In deze periode kunnen burgers het dossier inkijken in het digitale Omgevingsloket of bij de gemeenten Mortsel, Borsbeek en Antwerpen.

In het kader van dit openbaar onderzoek organiseert LEM Antwerpen op donderdag 29 februari een digitale infosessie waarbij experten uitleg geven en vragen beantwoorden over de vergunningsaanvraag en het milieueffectrapport (MER) dat de LEM door onafhankelijke deskundigen liet opstellen.

Hoe deelnemen?

Deze digitale infosessie is publiek. Iedereen die geïnteresseerd is, kan eraan deelnemen. 

  • Datum: donderdag 29 februari 2024 om 20.00 uur
  • Inschrijven kan per mail aan milieuvergunningen@antwerpen.be met vermelding ‘informatievergadering luchthaven’ en dit ten laatste op 28 februari 2024.
  • Na inschrijving ontvang je op 29 februari 2024 een e-mail met de link naar de digitale vergadering.

Burgers kunnen de toelichting van de digitale informatievergadering nadien raadplegen bij de betrokken gemeentes (links volgen nog). De vragen en antwoorden die tijdens de informatievergadering gesteld worden zullen uiterlijk 10 dagen voor het verstrijken van het openbaar onderzoek digitaal publiek beschikbaar zijn bij de betrokken gemeentes.


Communicatie 19/02/2024

Openbaar onderzoek donderdag van start voor hernieuwing omgevingsvergunning Antwerp Airport

Het openbaar onderzoek voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning van Antwerp Airport gaat officieel van start op donderdag 22 februari 2024. Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM Antwerpen) diende hiervoor op 15 juni 2023 de hernieuwingsaanvraag van haar omgevingsvergunning in, ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning op 17 juni 2024. Gedurende de afgelopen maanden heeft LEM Antwerpen op basis van aanvullende vragen het dossier vervolledigd. Hierop werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor we nu een belangrijke stap kunnen zetten naar het openbaar onderzoek.

Geen uitbreiding of extra hinder

Voor de aanvraag heeft LEM Antwerpen zich gebaseerd op de Visienota van de Vlaamse Regering, waarin de opgestelde strategieën en scenario’s als leidraad dienen voor de toekomstige ontwikkelingen van Antwerp Airport. De luchthaven zal hierbij inzetten op een verdere duurzame ontwikkeling van de lijnvluchten, zakenvluchten en de opleiding van piloten.

Het dossier, dat ontvankelijk is verklaard, omvat tevens een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door onafhankelijke experts. Dit rapport bevestigt dat de luchthaven binnen de huidig vergunde geluidsruimte blijft opereren, zonder de aanvraag van uitbreiding van activiteiten. Dit betekent dat de toekomstige exploitatie geen toename van hinder voor de omwonenden met zich mee zal brengen.

CEO Eric Dumas: “We zijn vastbesloten om de overlast tot een minimum te beperken en hebben daarvoor in het Milieueffectrapport (MER) en het beleidsplan van de luchthaven een geluidsactieplan opgesteld. We streven ernaar extra maatregelen te treffen om het grondgeluid te verminderen. De recent geïmplementeerde verbeteringen aan ons warmdraaiplatform hebben reeds op een positieve manier bijgedragen aan het verminderen van de hinder voor de buurtbewoners. ​ Daarnaast zullen andere geluiddempende initiatieven genomen worden om het eventuele omgevingsgeluid verder te beperken.

Bovendien is er een continue dialoog tussen verschillende partners op de luchthaven om specifieke procedures aan te passen die gericht zijn om de overlast voor de buurtbewoners te beperken.

Duurzame ontwikkeling

“We streven ernaar om onze luchthaven verder te verduurzamen aan de hand van een uitgebreid Carbon Management Plan. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het ondersteunen van projecten en het omarmen van nieuwe technologieën”, zegt Dumas. Als voorbeeld hiervan verwelkomt de luchthaven dit voorjaar de eerste elektrische trainingstoestellen.

Antwerp Airport streeft continu naar een evenwicht tussen de exploitatie van de luchthaven en het beperken van overlast voor de omwonenden. De luchthaven is een belangrijke bron van werkgelegenheid en biedt een economisch toegevoegde waarde aan de regio. Antwerp Airport is vastberaden om de luchthaven op een duurzame manier verder te ontwikkelen, in harmonie met haar omgeving.

Digitale infosessie

Naar aanleiding van de start van het openbaar onderzoek zal er op 29 februari 2024 een openbare digitale informatiesessie plaatsvinden. Meer informatie hierover zal gepubliceerd worden op de website van de luchthaven: www.luchthaven-antwerpen.com/omgevingsvergunning. Tijdens deze sessie zal onder andere een toelichting worden gegeven over het Milieueffectenrapport (MER), opgesteld door Sertius.


Communicatie 15/06/2023

De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) Antwerpen heeft op 15 juni 2023 de hernieuwing van haar vergunning aangevraagd. Overeenkomstig het toenmalig wetgevend kader, verkreeg de Internationale Luchthaven Antwerpen op 17 juni 2004 een twintigjarige milieuvergunning voor de uitbating van de luchthaven. Deze milieuvergunning zal volgend jaar aflopen. Om de luchthaven hierna te kunnen blijven uitbaten, is LEM Antwerpen, die sedert 2014 instaat voor de exploitatie van de luchthaven, gehouden om een hernieuwing aan te vragen.

De hernieuwingsaanvraag gaat uit van de grenzen van de huidige milieuvergunning. Gelijktijdig worden ook alle stedenbouwkundige situaties op het terrein duidelijk in kaart gebracht. 

Naar aanleiding van de hernieuwingsaanvraag, werd er een project-milieueffectenrapport (project-MER) opgesteld door een gespecialiseerd studiebureau. Het MER onderzoekt enkele scenario’s, die gebaseerd zijn op de visienota die in december 2022 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. “We willen het evenwicht zoals dat in 2004 werd uitgewerkt en steeds gerespecteerd werd, verder bestendigen, hetgeen ook overeenstemt met de visienota van de Vlaamse Regering”, zegt CEO Eric Dumas.

Het MER toont alvast aan dat er geen betekenisvolle negatieve effecten uitgaan van de uitbating van de luchthaven. Er werd ook een geluidsstudie uitgevoerd, die bevestigt dat de luchthaven zal blijven opereren binnen de huidige geluidsruimte die werd vastgelegd in 2004. De toekomstige exploitatie zal dus geen toename van hinder naar de omwonenden tot gevolg hebben.

“Wij zijn ervan overtuigd dat we onze activiteiten kunnen verderzetten. De buurtbewoners zullen in de toekomst geen bijkomende hinder ondervinden. Integendeel, we zullen alle kansen grijpen om de eventuele hinder voor de omwonenden te verminderen door in te zetten op innovatie en duurzaamheid”, zegt CEO Eric Dumas.

De hernieuwingsaanvraag kadert dan ook in de doelstelling van de luchthaven om verder te verduurzamen. Zo zal sterk worden ingezet op “low carbon fuel” waardoor de uitstoot van de vliegtuigen zal afnemen. Ook zullen stillere en zuinigere toestellen worden gebruikt om lijnvluchten uit te voeren. Daarnaast wordt ook de evolutie naar elektrisch vliegen bewerkstelligd.

De aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse Minister van Omgeving. Voor een serene behandeling van de aanvraag zullen we ons tijdens het besluitvormingsproces dan ook onthouden van elk commentaar.