LEM Antwerpen vraagt de hernieuwing van haar omgevingsvergunning aan

De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) Antwerpen heeft op 15 juni 2023 de hernieuwing van haar vergunning aangevraagd. Overeenkomstig het toenmalig wetgevend kader, verkreeg de Internationale Luchthaven Antwerpen op 17 juni 2004 een twintigjarige milieuvergunning voor de uitbating van de luchthaven. Deze milieuvergunning zal volgend jaar aflopen. Om de luchthaven hierna te kunnen blijven uitbaten, is LEM Antwerpen, die sedert 2014 instaat voor de exploitatie van de luchthaven, gehouden om een hernieuwing aan te vragen.

De hernieuwingsaanvraag gaat uit van de grenzen van de huidige milieuvergunning. Gelijktijdig worden ook alle stedenbouwkundige situatie op het terrein duidelijk in kaart gebracht. 

Naar aanleiding van de hernieuwingsaanvraag, werd er een project-milieueffectenrapport (project-MER) opgesteld door een gespecialiseerd studiebureau. Het MER onderzoekt enkele scenario’s, die gebaseerd zijn op de visienota die in december 2022 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. “We willen het evenwicht zoals dat in 2004 werd uitgewerkt en steeds gerespecteerd werd, verder bestendigen, hetgeen ook overeenstemt met de visienota van de Vlaamse Regering”, zegt CEO Eric Dumas.

Het MER toont alvast aan dat er geen betekenisvolle negatieve effecten uitgaan van de uitbating van de luchthaven. Er werd ook een geluidsstudie uitgevoerd, die bevestigt dat de luchthaven zal blijven opereren binnen de huidige geluidsruimte die werd vastgelegd in 2004. De toekomstige exploitatie zal dus geen toename van hinder naar de omwonenden tot gevolg hebben.

“Wij zijn ervan overtuigd dat we onze activiteiten kunnen verderzetten. De buurtbewoners zullen in de toekomst geen bijkomende hinder ondervinden. Integendeel, we zullen alle kansen grijpen om de eventuele hinder voor de omwonenden te verminderen door in te zetten op innovatie en duurzaamheid”, zegt CEO Eric Dumas.

De hernieuwingsaanvraag kadert dan ook in de doelstelling van de luchthaven om verder te verduurzamen. Zo zal sterk worden ingezet op “low carbon fuel” waardoor de uitstoot van de vliegtuigen zal afnemen. Ook zullen stillere en zuinigere toestellen worden gebruikt om lijnvluchten uit te voeren. Daarnaast wordt ook de evolutie naar elektrisch vliegen bewerkstelligd.

De aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse Minister van Omgeving. Voor een serene behandeling van de aanvraag zullen we ons tijdens het besluitvormingsproces dan ook onthouden van elk commentaar.